Zorg op school

 

Praktische afspraken

De zorg voor elk kind blijft in eerste instantie in handen van de klasleerkracht zelf.

Die kan hiervoor beroep doen op ondersteuning van de zorgleerkracht (zie hierboven) of directie. 

CLB

Indien de problemen/vragen niet door de klasleerkracht en/of zorgbegeleider opgelost kunnen worden, wordt onder toezicht van de directie en in samenspraak met het leerkrachtenteam en de ouders bijkomend beroep gedaan op het CLB.

Contactpersonen voor onze school zijn:

– Elke Van Paemel (contactpersoon)
– Heleen Van Hove (verpleegkundige)

Telefoon: 09/361.14.01