Zorg op school

Zorg is basisschool De Kei – zorg op school is veel ruimer dan werken met kinderen

 

Praktische afspraken

De zorg voor elk kind blijft in eerste instantie in handen van de klasleerkracht zelf.
Die kan hiervoor beroep doen op ondersteuning van de zorgleerkracht (zie hierboven) of directie. 

CLB en andere deskundigen

Indien de problemen/vragen niet door de klasleerkracht en/of zorgbegeleider opgelost kunnen worden, wordt onder toezicht van de directie en in samenspraak met het leerkrachtenteam en de ouders bijkomend beroep gedaan op :
 
CLB

Contactpersonen voor onze school zijn:
– Elke Van Paemel (contactpersoon)
– Heleen Van Hove (verpleegkundige)

09/361.14.01
 

Revalidatiecentrum
Logopedisten