Milieuzorg op school

 

MOS

 

 

MOS is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en de vijf Vlaamse provincies.
Mos groeit niet alleen tussen de stenen maar ook in de scholen! Het is een project voor Milieuzorg Op School, waar directie, leerkrachten, leerlingen en ouders bij betrokken worden.

Bekijk de site ‘Mos in het basisonderwijs’

MOS werkt rond vijf verschillende thema’s :

• Natuur op school
• Afvalpreventie
• Water
• Verkeer
• Energie

Deze thema’s hebben heel wat te bieden en het werken daarover draagt bij tot een ruime ontwikkeling en tot het op een bewuste manier in de wereld staan. Deze bewuste manier houdt in dat we volgende vaardigheden leren : open zijn, nieuwsgierig zijn, kritisch zijn en in staat om zelf keuzes te maken.

Ervaring leert ons dat kinderen bijzonder geïnteresseerd en begaan zijn met ons milieu en open staan voor deze thema’s. Dat we daar dan ook graag mee op weg gaan laten we graag zien in onze activiteiten! Daarbij proberen we niet enkel op klas- en schoolniveau te werken, maar ook op buurtniveau en willen we ook u, nieuwsgierige lezer, prikkelen en vragen om een steentje bij te dragen.

De MOS-leerkrachten krijgen ondersteuning van een aantal ouders. Papa’s en mama’s die zich geroepen voelen om zich hierbij aan te sluiten, zijn van harte welkom in de MOS-werkgroep.

Overzicht van dagdagelijkse mossige afspraken in onze school:

•    We raden het gebruik van boterhamdozen én drinkbussen aan. Aluminiumfolie is niet welkom
•    Iedere woensdag = fruitdag
•    Het sorteren van afval is niets nieuws voor ons: zowel papier en karton, PMD en restafval worden netjes in de juiste afvalbakken verzameld.
•    Brieven voor ouders worden alleen aan de gezinsoudsten meegegeven.
•    Leerkrachten worden aangemoedigd om werkbladen recto verso te kopiëren.
•    ‘MOS’ is een vast agendapunt op de personeelsvergaderingen.
•    De klassen van het lager hebben een beurtrol om de speelplaats netjes te houden.
•    Elke graad maakt jaarlijks uitstappen in het kader van de natuur.

 

Attest energiebesparing

IMG_1200