Welkom!

Opstart vanaf vrijdag 15 mei

Beste ouders

Het is zover, we maken ons klaar voor een gedeeltelijke opstart vanaf vrijdag 15 mei.

De eerste informatie kan u vinden in onderstaande brief.

Brief opvang bij opstart

Ook meester David laat zijn talenten zien…

Update -> opstart scholen

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd.Er wordt gestart met volgende leerjaren : 6lj – 1e lj – 2e lj.

Voor de andere leerjaren en kleuters blijft men voorzien in pre-teaching en andere activiteiten.

Tenslotte wordt er ook voorzien in opvang.

Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van social distancing en de contactbubbels heel belangrijk. Daarbovenop dragen personeelsleden op school mond- en neusbedekking en blijven de voorzorgsmaatregelen (handen wassen, wie ziek is blijft thuis,…) gelden.

Het wordt voor onze school een enorme uitdaging om dit te organiseren. Samen met het team en veiligheidscoördinator zijn we reeds op zoek naar mogelijke scenario’s.

Volgende week zullen we zo snel mogelijk een draaiboek aan jullie voorstellen. Hierin zullen inspanningen gevraagd worden van alle betrokken partners ( team-leerlingen-ouders).

Tenslotte willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie begrip en medewerking in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Hou vol en hou jullie gezond!

Met vriendelijke groeten

Team De Kei

Uitdaging van de directeur.

Meester David daagde ons allen uit om luidkeels mee te zingen met ons favoriete lied. De juffen en meesters gingen de uitdaging alvast aan met een liedje dat heel toepasselijk is voor deze periode. Kijk en geniet!

Opstart na de paasvakantie.

Beste ouders en leerlingen,

Zoals verwacht werden de maatregelen door de nationale veiligheidsraad verlengd tot 3 mei. In onderstaande brieven krijgt u informatie over de verdere werking op school/online lesmomenten.

Bedankt dat u er samen met ons het beste van maakt!

Brief maatregelen corona na paasverlof

Brief ouders Zoom na Pasen

Zoom!

Onderstaande brief geeft uitleg bij het gebruik van ZOOM. We hopen hiermee toch wat met jullie in contact te blijven!

Brief ouders Zoom

We missen jullie!

Team Lierde

Corona-update.

Hieronder vindt u de maatregelen die de school neemt na de beslissing van de nationale veiligheidsraad om de lessen de komende 3 weken te schorsen. Wij houden ouders verder op de hoogte via Gimme, maar streven er ook naar de website up-to-date te houden!

Biref maatregelen corona 13 maart 2020

Info

De Kei stelt voor… het speurneuzenteam!

Team 1.JPG