Inschrijven

naar school

Inschrijvingen

Graag vooraf een afspraak maken op het nummer 055/42.22.29 of via mail naar directeur@schooldekei.be

Welkom aan de nieuwe instappers in de peuterklas

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden geworden zijn, worden op een ‘instapdatum’ in het kleuteronderwijs toegelaten. Hieronder vindt u de instapmomenten voor het huidig en volgend schooljaar.

Op een vrijdag kort voor het instapmoment (zie onderstaande data) is er telkens een opendeurdag in de peuterklas.

Dan zijn de kindjes en hun ouders welkom in de peuterklas van juf Els.

Om 13.30 uur verwelkomen we jullie in de leraarskamer met een kopje koffie en een woordje uitleg over de schoolwerking.

Daarna brengen we een bezoek aan de kleuterschool en ten slotte aan de peuterklas van juf Els.

We trachten het bezoek af te ronden omstreeks 14.30 uur.

Het is de bedoeling dat de kleuters die na het volgend instapmoment starten, die dag een bezoekje brengen.

Een bezoek aan de school + rondleiding door de directeur of door de administratieve medewerker kan, na afspraak, wel vroeger gebeuren.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit de nog volgende opendeurdagen en instapmomenten:

Wanneer starten                         opendeurdag                            instapmoment

Na de herfstvakantie                 vrij 19 okt 2018                         ma 5 nov 2018

Na de kerstvakantie                  vrij 14 dec 2018                         ma 7 jan 2019

1 februari 2019                           vrij 25 jan 2019                         vr 1 feb 2019

Na de krokusvakantie                                                                    ma 11 maart 2019

Na de paasvakantie                   vrij 29 maart 2019                    di 23 april 2019

Na Hemelvaart                           vrij 24 mei 2019                        ma 3 juni 2019


Het inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht is een ‘set regels’ waardoor de maatschappij er zich van verzekert dat kinderen op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden.

Uitgangspunten: 
* realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen
* vermijden van uitsluiting , segregatie en discriminatie
* het bevorderen van sociale mix en cohesie

Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school gekozen door de ouders.
Leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en wiens ouders het pedagogisch project en schoolreglement voor akkoord hebben ondertekend, worden chronologisch ingeschreven.
De inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in die school, tenzij er bij beslissing van het schoolbestuur of de ouders tot uitschrijving wordt overgegaan.
Het schoolbestuur kan wel aan zijn leerlingen vragen om jaarlijks te bevestigen of zij ingeschreven wensen te blijven.

Voorrangsgroepen
Er zijn 2 voorrangsgroepen bij de inschrijvingen:
* leerlingen van dezelfde leefeenheid: broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn
* kinderen van het personeel

Kinderen uit deze twee groepen kunnen inschrijven vanaf 1 februari tot en met 28 februari.

LET OP: 
Het betreft hier NIEUWE inschrijvingen.
Kinderen die reeds ingeschreven zijn, (dus kinderen die reeds op school zijn) hoeven dit niet meer opnieuw te doen.
Ook kinderen die de overgang van de 3e kleuter naar het 1e leerjaar maken, hoeven niet meer in te schrijven.

Inschrijfperiode:
* van 1 februari tot en met eind februari:
– broers en zussen
– kinderen van het personeel

* vanaf 1 maart:
– iedereen