Inschrijven

naar school

Inschrijvingen

Wenst u graag een rondleiding en of een inschrijving in onze school? Maak uw afspraak  op het nummer 055/42.22.29 of via mail naar directeur@schooldekei.be

Instapdata

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata. Is uw kind al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden wel nog de voorrangsperiodes en capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement.

Afbeelding1

Welkom aan de nieuwe instappers in de peuterklas

Op een vrijdag kort voor het instapmoment is er telkens een opendeurdag in de peuterklas. Dan nodigen we de kinderen uit met hun ouders die het volgend moment instappen en zijn ze van harte welkom in de peuterklas van juf Els. Vanaf 13u30  ontvangen we u voor een eerste kennismaking rond de werking van onze school. Daarna brengen we een bezoek aan de kleuterschool en ten slotte aan de peuterklas van juf Els. We trachten het bezoek af te ronden omstreeks 14u30. De uitnodiging ontvangt u via mail.

U krijgt informatie en documenten zodat uw kind vlot kan starten tijdens zijn/haar instapmoment.

Kan u niet aanwezig zijn? Geen probleem! Een bezoek aan de school + rondleiding door de directeur of door de administratieve medewerker kan, na afspraak, wel vroeger gebeuren.


Het inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht is een ‘set regels’ waardoor de maatschappij er zich van verzekert dat kinderen op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden.

Uitgangspunten: 
* realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen
* vermijden van uitsluiting , segregatie en discriminatie
* het bevorderen van sociale mix en cohesie

Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school gekozen door de ouders.
Leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en wiens ouders het pedagogisch project en schoolreglement voor akkoord hebben ondertekend, worden chronologisch ingeschreven.
De inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in die school, tenzij er bij beslissing van het schoolbestuur of de ouders tot uitschrijving wordt overgegaan.
Het schoolbestuur kan wel aan zijn leerlingen vragen om jaarlijks te bevestigen of zij ingeschreven wensen te blijven.

Voorrangsgroepen
Er zijn 2 voorrangsgroepen bij de inschrijvingen:
* leerlingen van dezelfde leefeenheid: broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn
* kinderen van het personeel

Kinderen uit deze twee groepen kunnen inschrijven vanaf 1 februari tot en met 29 februari.

LET OP: 
Het betreft hier NIEUWE inschrijvingen.
Kinderen die reeds ingeschreven zijn, (dus kinderen die reeds op school zijn) hoeven dit niet meer opnieuw te doen. Ook kinderen die de overgang van de 3e kleuter naar het 1e leerjaar maken, hoeven niet meer in te schrijven.

Inschrijfperiode:
* van 1 februari tot en met eind februari:
– broers en zussen
– kinderen van het personeel

* vanaf 1 maart:
– iedereen