Oudercontacten

welkom

Infoavonden  

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken,…

Oudercontacten lager onderwijs

  • Woensdag 6 november 2019: eerste oudercontactavond voor alle ouders van de lagere school.
  • Woensdag 18 maart 2019: oudercontactavond voor de ouders van het eerste tot en met vijfde leerjaar en voor de ouders van het zesde leerjaar, specifiek gericht op de oriëntatie naar het secundair onderwijs.

Oudercontacten kleuteronderwijs

  • Woensdag 6 november 2019: eerste oudercontact voor alle ouders van de kleuterklassen
  • Woensdag 13 mei 2019: oudercontactavond voor alle ouders van de kleuters.