Oudercontacten

welkom

Infoavonden  

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken,…

Oudercontacten lager onderwijs

  • Week van 15 november 2021 en week van 21 maart 2022

Oudercontacten kleuteronderwijs

  • Week van 15 november 2021 en week van 16 mei 2022