Oudercontacten

welkom

Infoavonden  

Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken,…

Oudercontacten lager onderwijs

  • Midden november: eerste oudercontactavond voor alle ouders van de lagere school.
  • Midden maart: oudercontactavond voor de ouders van het eerste tot en met vijfde leerjaar.
  • Eind april: oudercontactavond voor de ouders van het zesde leerjaar, specifiek gericht op de oriëntatie naar het secundair onderwijs.

Oudercontacten kleuteronderwijs

  • Midden november: eerste oudercontact voor alle ouders van de kleuterklassen
  • Midden maart: oudercontactavond voor alle ouders van de kleuters.