Medicatie op school

afwezigheden

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school.

Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school:

  • de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo ver genezen is dat het naar school kan.
  • uw kind moet blijvend medicatie nemen (suikerziekte, ADHD,…).

Als uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren, vragen we volgende regels in acht te nemen:

  • wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag bijwonen, dienen de ouders aan de school een attest te bezorgen dat het kind de lessen mag bijwonen.
  • op dit attest dient tevens de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring en toediening en de toe te dienen dosis te worden vermeld.
  • het geniet de voorkeur dat ook de voorschrijvende arts het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt.

medicatiefiche-jan-2018