Hoe kies ik een passend leesboek voor mijn kind?

facebook

De nieuwe AVI’s 

Dit schooljaar nemen we in het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar de nieuwe AVI’s af,  dit zijn de niveaus die aangeven op welk niveau jullie zoon/dochter evolueert bij het lezen.

De 9 AVI-niveaus van vroeger zijn vervangen door 12 nieuwe AVI-niveaus.                         De nieuwe indeling is gekoppeld aan de leerjaren in de lagere school.

De AVI-indeling geeft het gemiddelde leesniveau aan dat een leerling halfweg en aan het eind van het schooljaar ‘zou moeten beheersen’. Het bestaat uit een letter en een cijfer:

* De letter M staat voor ‘Midden schooljaar’, de E voor ‘Eind schooljaar’.

* Het nummer staat voor de ‘groep’ waarin een leerling zit in Nederland. In België spreken we echter van leerjaren: trek er daarom 2 af en we hebben het leerjaar in België.

Bijvoorbeeld: groep 8 = 6de  leerjaar of groep 5 = 3de  leerjaar.

Voorbeelden:

à AVI-M3 (midden groep 3 of 1ste leerjaar) is het technisch leesniveau dat een leerling gemiddeld halfweg het eerste leerjaar haalt

à AVI-E6 (eind groep 6 of 4de leerjaar) is het gemiddelde leesniveau aan het eind van het vierde leerjaar.

 

Omrekentabel

In onderstaande tabel staat aangegeven welke nieuwe AVI-niveaus aansluiten bij de oude.

AVI nieuw AVI oud
AVI-start (S3) 1
AVI-M3 1 – 2
AVI-E3 2 – 3
AVI-M4 3 – 4 – 5
AVI-E4 4 – 5 – 6
AVI-M5 5 – 6
AVI-E5 6 – 7 – 8
AVI-M6 7 – 8 – 9
AVI-E6 8 – 9
AVI-M7 8 – 9 >9
AVI-E7 > 9
AVI-Plus > 9

 Toelichting

Achter elk nieuw AVI-niveau staan meestal meerdere oude AVI-niveaus. De vetgedrukte niveaus geven de beste omzetting weer, de kleiner gedrukte kunnen eveneens van toepassing zijn.

Voorbeeld:

Als jullie kind een leesniveau heeft van AVI-E4, dan kan het boeken kiezen met een oude AVI-aanduiding 4, 5 en 6. Het oude AVI-5 niveau sluit dan het beste aan bij de leesvaardigheid van het kind, omdat 5 vetgedrukt is. Maar boeken met een niveau lager of hoger (4 of 6) kunnen ook een goede keuze zijn.

Als er twee vetgedrukte niveaus staan, kunnen jullie zelf een keuze maken en hierbij rekening houden met het taalgebruik in het boek of kijken naar een eventuele leeftijdsaanduiding.

 

Ten slotte zijn er twee afwijkende aanduidingen: AVI-Start en AVI-Plus. AVI-Start staat voor beginnende lezers. AVI-Plus geeft aan dat het leesniveau boven het gemiddelde van leerlingen aan het eind van groep 7 (of 5de leerjaar) ligt.

 

Een andere, eenvoudige manier om een geschikt boek te vinden is de vijf-vingertest.

Ga op zoek naar een leuk boek. Sla het open en lees één bladzijde.                                       Steek een vinger omhoog bij elk moeilijk woord dat je tegenkomt.                                  Bekijk op het einde van die bladzijde hoeveel vingers je omhoog gestoken hebt:

1 vinger      =  het boek is een goede keuze

2 vingers     =  nog steeds een goede keuze

3 vingers     = dit is een moeilijk boek voor jou

4 vingers     = je hebt hulp nodig om het boek te lezen

5 vingers     = kies beter een ander boek

Gratis bladwijzers over de vijf-vingertest zijn verkrijgbaar aan de balie van de bib!

                       Vergeet vooral het leesplezier niet!