Lees je mee?

lezen is fijn

Kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar kunnen deelnemen in de bib, waarbij telkens op vooraf bepaalde woensdagnamiddagen gezamenlijk één boek verteld en besproken wordt en een vorm van verwerking voorzien is.

Lezers van het tweede tot en met het zesde leerjaar kunnen kiezen uit een pakket boeken op school.  Zo’n pakket wordt door de bib samengesteld met boeken uitgegeven in het jaar voordien. Het begrip boeken wordt hierbij ruim opgevat : leesboeken, prentenboeken, informatieve boeken, strips, luisterverhalen, tijdschriften, …

Van dit pakket worden drie keuzelijsten opgesteld waardoor het boekenpakket als het ware opgesplitst wordt in drie categorieën (basis = kat    uitbreiding = kameleon   eind lagere school = uil). Deze lijsten zijn niet bindend of beperkend: eenzelfde kind kan dus aan het begin van het leesseizoen boeken lezen uit de basislijst en naar het einde van het schooljaar boeken kiezen uit de lijst met moeilijkere of meer gemakkelijke boeken.

Iedere lezer zal gaandeweg zijn of haar lijst met boeken samenstellen en het aantal gelezen boeken zal per lezer variëren.  Het leesplezier primeert.

De lezers noteren  op hun leeskaart de titel met hun persoonlijke quotering (aantal sterren).  Bij elk boek hoort ook een fiche met tekstballonnen waarop ze hun bevinding kunnen delen met andere lezers.

Op het einde van het leesseizoen kan ieder kind zijn persoonlijke top drie noteren en doorgeven.  Er wordt dan ook een verwenmoment in de bib voorzien, waarbij niet zozeer de winnende auteur in de kijker gezet wordt, maar wel alle kinderen die deelnamen.