Bedreigde dieren

Tijdens de taallessen werken we rond bedreigde diersoorten.
In duo’s bestudeerden we één dier dat met uitsterven wordt bedreigd,
daarna leerden we elkaar deze dieren wat beter kennen.