Wereldoorlog II

De leerlingen luisteren vol interesse naar het verhaal van Martha haar overgrootvader die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gevangen genomen. Ze bracht zijn plunje mee en ook nog brieven, foto’s en medailles.