5de leerjaar juf Mercedes : september

Ook in onze klas hebben we al heel wat bijgeleerd bij het begin van dit schooljaar ! We deden groepswerk, we lieten onze fietsen controleren, voor muzische werden beide klassen van het 5de leerjaar zelfs eens door elkaar geschud. En… we hebben mogen beeldhouwen in een stuk zeep.

De foto’s van de maand september vind je hier.