Stop pesten!

Naar aanleiding van de ‘week tegen pesten’ speelden we het anti-pestspel.
We hebben met elkaar gepraat over leuke en minder leuke situaties en dachten na over mogelijke oplossingen. We deden allerlei opdrachten en op die manier verdienden we de 4 stippen van het manipest! Allen samen tegen pesten!