5B tegen pesten !

De voorbije 3 weken werkten we in de klas rond het thema “Pesten”.

We gingen op zoek naar het verschil tussen plagen, ruzie en pesten. We keken en luisterden naar getuigenissen van pesters en slachtoffers. In de computerklas leerden we ook om cyberpesten te herkennen. We maakten een tableau-vivant rond pesten. We ontwierpen affiches tegen pesten om in de school te verspreiden. We gingen op zoek naar tips om pesten te stoppen of te voorkomen.

En we sloten af met het ondertekenen van het anti-pestcontract waarin iedereen beloofde om zijn uiterste best te doen om van 5B een pest-vrije klas te maken !

5B zegt STOP tegen pesten !